ปิดทองตรงได้ ได้อานิสงฆ์แรง

ปิดทอง ตรงไหน ให้ได้อานิสงส์ แรง

ใกล้วันสำคัญทางศาสนาแล้ว หลายท่านกำลังเตรียมตัวเตรียมใจเข้าวัดทำบุญ ไหว้พระ ปิดทอง

คำอธิฐานเวลาปิดทององค์พระ ให้กล่าวว่า ” ด้วยอานิสงส์แห่งการปิดทองนี้ ขอให้ข้าพเจ้าเติมเต็มสิ่งดีๆ ที่ยังขาดอยู่ให้บริบูรณ์”  และหากพบพระพุทธรูปนั้นมีทองติดเต็มองค์หนาแน่นอยู่แล้ว ให้ปิดทับลงไป พร้อมอธิษฐานว่า ” สิ่งใดที่ดีงาม ที่สมบูรณ์อยู่แล้ว ก็ขอให้ข้าพเจ้าทำให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปอีกเถิด”

1.ปิดทองบริเวณพระเศียร (ศีรษะ)  
จะส่งผลด้านสติปัญญา สามารถแก้ไขปัญญาอุปสรรคของชีวิตได้ตลอด  การเรียนการศึกษาดี ทำให้มีความจำที่เป็นเลิศ

2.ปิดทองบริเวณพระพักตร์ของพระพุทธรูป (ใบหน้า)
จะส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ชีวิตเจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำ

3.ปิดทองบริเวณพระหัตถ์ของพระพุทธรูป (มือ)
เป็นการส่งเสริมบารมีให้สูงส่ง เป็นคนที่มีอำนาจวาสนา จะเป็นที่เคารพยกย่องยำเกรงของคนโดยมาก

4.ปิดทองบริเวณพระอุระพระพุทธรูป (หน้าอก)
เชื่อว่าจะส่งผลให้มีสง่าราศี เป็นที่รักใคร่ชื่นชอบแก่ผู้ที่พบเห็น เป็นที่เมตตาของคนทั่วไป

5.ปิดทองบริเวณพระนาภี (สะดือ)
จะส่งผลให้ตลอดชีวิตจะเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์  จะไม่มีวันอดอยากขาดทรัพย์ มีผู้เลี้ยงดูอุปถัมภ์ค้ำชูดูแล

6.ปิดทองบริเวณพระอุทร (ท้อง)
เชื่อว่าชีวิตจะอุดมสมบูรณ์ มีกินมีใช้ ร่ำรวยไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง

7.ปิดทองบริเวณบาท (เท้า) และ รอยพระบาท
จะส่งผลให้พรั่งพร้อมด้านที่อยู่อาศัย ยวดยานพาหนะ รวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

8.ปิดทองบริเวณบาทฐานขององค์พระ 
จะช่วยส่งเสริมด้านอาชีพการงานให้มีการงานหน้าที่ที่มั่นคงไม่สั่นคลอน

คำสุภาษิตโบราณที่ว่าปิดทองหลังพระนั้นมีคติความเชื่อว่าถ้าปิดทองพระให้สมบูรณ์ก็จะต้องปิดด้านหลังองค์พระด้วย นอกจากนี้แล้ว แม้ไม่สามารถปิดที่องค์พระได้ เช่นกรณีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ การปิดทองที่บริเวณฐานรองขององค์พระก็ยังส่งผลให้หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าและมั่นคงได้เช่นกัน