ช่างตีทอง

ช่างตีทองคำเปลว
ช่างตีทองคำเปลว

#ช่างตีทอง 💪เด็กๆสมัยนี้คงไม่รู้จักกัน เพราะเป็นอาชีพที่มาตั้งแต่สมัยโบราณ และสมัยนี้ค่อนข้างที่จะหายาก ส่วนใหญ่ข้อมูลถูกเก็บเข้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ตาม หอศิลป์ ต่างๆ

🔨อาชีพตีทอง หรือเรียกอีกอย่างว่า #ช่างทองคำเปลว ซึ่งอาชีพตีทองนั้นได้อยู่คู่คนไทยมานานมากแล้ว ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะสมัยนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมาก ในสมัยก่อนนั้นจะใช้ทองคำเป็นจำนวนมาก อาทิ การหล่อพระ #การปิดทอง พระพุทธรูป หรือตามความเชื่อของแต่บุคคล
ซึ่งความเป็นมาในตามหลักฐานของประวัติศาสตร์ ซึ่งได้ระบุว่า ย่านป่าทอง มันก็คือย่านที่ขายทอง นาก เงิน และทองคำเปลว และย่านวัดกระชีช่าง เป็นแหล่งทำพระพุทธรูปเลยก็ว่าได้ และจวบจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และในปัจุบันนี้ ยังมีอาชีพที่ผลิตและขาย #ทองคำเปลว ในแถบบริเวณข้างวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ที่เป็นแถบย่านตีทองในสมัยปัจจุบันนี้เอง
🚧ซึ่งถนนตีทอง ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 5 สมัยนั้นเป็นแหล่งที่ช่างทองหลวงนั้นมาตั้งที่อยู่รกรากกันที่นี่ ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกัน จนถึงปลายสมัย ซึ่งมีการเปิดเสรีให้ชาวบ้านนั้นสามารถทำทองได้ จึงได้พากันเป็นช่างตีทอง ซึ่งในตอนนี้จึงถูกเรียกว่า ถนนตีทองนั้นเอง
🌎ในปัจจุบัน ได้ถูกกลายมาเป็นแค่ชื่อถนนเพียงเท่านั้น รวมไปถึงการผลิตและขายที่ยังคงมีอยู่แต่อยู่ในย่านอื่นนั้นเอง